จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดสี-โน๊ตบุ๊คCompaq presario CA40-543TU

  • รหัสเครื่องมือ : 1152-1743-065-140-1(4)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดสี-โน๊ตบุ๊คCompaq presario CA40-543TU
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Color meter
  • ยี่ห้อ : Miniscan EZ 45/OLAV
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ