จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

  • รหัสเครื่องมือ : 1257-1743-065-150-1(1)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : pH meter
  • ยี่ห้อ : Eutech/singapore
  • รุ่น : PH 700
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ