จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ชุด load cell 20N

  • รหัสเครื่องมือ : 1254-1743-065-240-1(1)
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุด load cell 20N
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : load cell 20N
  • ยี่ห้อ : LLOYD
  • รุ่น : Model TA plus S/N.LF2210
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ