วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(18,321)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(75,381)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(14,856)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(711)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(25)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(7)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

นาย ศุภชัย บุญนำมา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ ชาคินัย หมีเทศ

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ จุลทา

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร. ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ. ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ

สาขาด้านอื่นๆ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครื่องบันทึกอุณภูมิความชื้นแบ...

ห้องอุปกรณ์และเครื่องมือ หมายเลขห้อง 36-711...

เครื่องวัดสี-โน๊ตบุ๊คCompaq pr...

ห้องอุปกรณ์และเครื่องมือ หมายเลขห้อง 36-711...

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

ห้องอุปกรณ์และเครื่องมือ หมายเลขห้อง 36-711...

ชุด load cell 20N

ห้องอุปกรณ์และเครื่องมือ หมายเลขห้อง 36-711...

ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื...

ห้องอุปกรณ์และเครื่องมือ หมายเลขห้อง 36-711...

ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปร...

ห้องอุปกรณ์และเครื่องมือ หมายเลขห้อง 36-711...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

Media Design Laboratory 4206 คณะศิลปกรรม...

167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

Office Art And Design 4207 คณะศิลปกรรมศา...

167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ห้องสารเคมี 4316 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิท...

167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะศิลป...

167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์...

167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ห้องอุปกรณ์และเครื่องมือ หมายเลขห้อง 36-...

เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน