วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(19,888)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(78,470)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(15,644)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(784)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(25)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(7)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

อาจารย์ ดร. ณภัทร แก้วภิบาล

สาขาเทคโนโลยีสารสนเท...
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆัมภิชา ตันติสันติสม

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาว จินดาพร อ่อนเกตุ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นาย พรหมเมศ วีระพันธ์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาว พรนรินทร์ สายกลิ่น

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นาย ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครื่องพลาสมา

ห้องสะอาดสำหรับปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ้นส่วนจุลภาค Class 10,000...

เครื่องสปัตเตอร์ริ่ง

ห้องสะอาดสำหรับปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ้นส่วนจุลภาค Class 10,000...

เครื่องระเหยโลหะในสุญญากาศด้วย...

ห้องสะอาดสำหรับปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ้นส่วนจุลภาค Class 10,000...

เครื่องระเหยโลหะในสุญญากาศด้วย...

ห้องสะอาดสำหรับปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ้นส่วนจุลภาค Class 10,000...

เครื่องขัด

ห้องปฏิบัติการ Micro-fabrication...

เครื่องขัด

ห้องปฏิบัติการ Micro-fabrication...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ Micro-fabrication

111, ถนน มหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000

ห้องสะอาดสำหรับปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์แ...

Synchrotron Light Research institute. 111 University Avenue, Muang District, ...

ห้องสะอาดสำหรับปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์แ...

Synchrotron Light Research institute. 111 University Avenue, Muang District, ...

ห้อง NMR

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 222 ต.ไทยบุรี อ. ท่าสาลา จ. นครศรีธรรมราช...

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบล/แขวง สุเทพ อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่ ...

ห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา ศูนย์วิทยา...

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมื่องกำแพงเพชร. จ.กำแพงเพชร 62000
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน